Αγγελική Νικολάου (Aggeliki Nikolaou)

I am an architect (NTU) and a teacher (MSc Aegean University) in secondary education, aiming to introduce my students to an upcoming era of unforeseen changes  in many domains of human activity. The techological evolution, the developement of open source software and hardware, as well as the prof SIMI“making culture” are parameters that should be taken into acount for educational revisions in a global scale . Creativity, innovation and global collaboration, consist the driving forces to prepare my students for a new milieu that appreciates, flexibility,  entrepreneurship, co-working and achieving beyond space, time or economic restrictions. The above mentioned factors consist my guidelines for a present and future activity in a concept of the T-shaped education. As technological advances  and 21st century skills cannot be predicted, the future belongs to those who learn, unlearn and relearn.

Είμαι αρχιτέκτων μηχανικός και εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ενδιαφέρον στη δημιουργική αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογικών καινοτομιών. Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού στο ΠΜΣ «Φύλο εκπαίδευση και απασχόληση στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Άσκησα το ελεύθερο επάγγελμα με αντικείμενο τη μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών κτιριακών έργων και από το 1995 είμαι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πιστεύω στην ανοικτή διαβίου εκπαίδευση και είμαι διαβίου εκπαιδευόμενη σε Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs).

Έχω συμμετάσχει σε πληθώρα σεμιναρίων που αφορούν στις νέες τεχνολογίες και στις καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση και έχω υλοποιήσει πολύμηνα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το 2009 διακρίθηκα με το πρώτο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ιστολογίων ( e- ιστολόγιο) στην κατηγορία “Γυμνάσια” ως συντονίστρια του έργου και συμμετείχα στη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2010». Το 2016 υλοποίησα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας “εικονική επιχείρηση” στα πλάισια του ΣΕΝ JA ” το οποίο απέσπασε “Έπαινο Δημιουργικότητας“. Έχω παρουσιάσει έργο μου σε συνέδρια, ημερίδες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα  και έχω δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Στα πρόσφατα ενδιαφέροντα μου περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των τρισδιάστατων εικονικών κόσμων (3D Virtual Environments) ως μέσου ανάπτυξης των Προσωπικών Δικτύων Μάθησης (PLNs) και οι τεχνολογίες αιχμής σε ανοικτό λογισμικό και υλικό (open software and open hardware). Το παγκόσμιο κίνημα των κατασκευαστών-δημιουργών (Μaker movement) και τα Maker Faires, αποτελούν την πρόκληση των πρόσφατων δραστηριοτήτων μου.

Πιστεύω ότι η δημιουργικότητα είναι η κινητήριος δύναμη προσωπικής ανάπτυξης και σημαντικό  στοιχείο επαγγελματικής ανέλιξης. Η δημιουργικότητα δεν είναι χόμπι, είναι τρόπος ζωής!

Advertisements